Dane do boxa: Zmiany w Prawie Budowlanym
Dane do boxa - prowadzący: mgr inż. arch. Adam Wolny
Dane do boxa - data: 13.02.2020

USTAWA PRAWO BUDOWLANE PO NOWELIZACJI USTAWĄ Z DNIA 13 LUTEGO 2020 r. (WEJŚCIE W ŻYCIE OD 19.09.2020 r.)

ZAGADNIENIA OBJĘTE ZAKRESEM SZKOLENIA (część 1 i 2):
1. Zmiana w sposobie określania obszaru oddziaływania obiektu projektowanego.
2. Zmiana dotycząca odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych.
3. Zmiany w przepisach dotyczących trybu zgłoszeniowego.
4. Rozszerzenie katalogu obiektów i robót budowlanych wg art. 29.
5. Rewolucyjne zmiany w zakresie formy projektu budowlanego.
6. Nowa formuła udzielania pozwolenia na budowę.
7. Zmiana przepisów dotyczących tzw. istotnych odstępstw od projektu.
8. Zmiana przepisów dotyczących przeniesienia pozwolenia na budowę.
9. Nowa ochrona prawna dla decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
10. Nowe rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego.
11. Omówienie innych drobniejszych zmian.

Prowadzący: mgr inż. arch. Adam Wolny

Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, autor szkoleń i wystąpień na konferencjach wojewódzkich i krajowych GINB.