Dane do boxa: "Nowe" rozporządzenie ws. zakresu i formy projektu
Dane do boxa - prowadzący: Grzegorz Jachym
Dane do boxa - data: 28.10.2020

Krajowa Rada Izby Architektów RP wraz z Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza na internetowe szkolenie, które prezentuje krok po kroku przepisy nowego rozporządzenia ws. projektu budowlanego.
W prezentacji omówiono szczegółowo wszystkie regulacje a także przedstawiono wyjaśnienia, komentarze, przykłady kart i stron tytułowych oraz metryk na rysunkach.
W wyjaśnieniach i komentarzach uwzględniono argumentację zawartą w uzasadnieniu do projektu w/w rozporządzenia.

Szkolenie przygotował i poprowadzi architekt IARP Grzegorz Jachym, Członek Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów, Koordynator Komisji prawa inwestycyjnego przy KRIA, Przewodniczący Podkomisji Prawa budowlanego KRIA."

TERMIN: 28 października 2020 r., godzina 17:00

TYTUŁ: "Nowe" Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

W celu otrzymania CERTYFIKATU SZKOLENIOWEGO należy przed szkoleniem zarejestrować swój udział na Platformie szkoleniowej IA RP

 

 

Do pobrania