Dane do boxa: Prawo autorskie
Dane do boxa - prowadzący: Grzegorz Senderecki
Dane do boxa - data: 04.11.2020

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP zaprasza na szkolenie zorganizowane przez Śląską Okręgową Izbę Architektów RP.

Prawo autorskie – praktyczne aspekty w działalności architektów

Zagadnienia objęte zakresem szkolenia (część I i II):
część I:
1. Różnice między ochroną wynikającą z prawa autorskiego a ochroną patentową w aspekcie działalności architektów.
2. Przesłanki objęcia projektu architektonicznego lub urbanistycznego ochroną prawa autorskiego.
3. Licencja a przeniesienie prawa autorskiego.
4. Elementy projektu architektonicznego podlegające ochronie.
5. Różnice między osobistymi a majątkowymi prawami autorskimi architekta – rodzaje roszczeń i ich podstawy prawne.
część II:
1. Rodzaje postępowań w związku ze stwierdzeniem plagiatu architektonicznego.
2. Ochrona prawna projektu zagospodarowania terenu jako sposób zapobieżenia rozbiórce budynku.
3. Wykonywanie przez architekta praw zależnych – dopuszczalność przeróbek i adaptacji.
4. Specyfika wykonywania nadzoru autorskiego przez architekta.
5. Wolność panoramy, jej ograniczenia i wpływ na wykonywanie zawodu architekta.

Prowadzący: 
Grzegorz Senderecki, radca prawny, absolwent Prawa oraz Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Grzegorz Senderecki i Wspólnicy w Katowicach, autor Przewodnika po Polsce z filozofią w tle; https://www.youtube.com/watch?v=lo6iicxj1fY