Dane do boxa: Nowe Prawo zamówień publicznych
Dane do boxa - prowadzący: Piotr Pieprzyca
Dane do boxa - data: 21.12.2020

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP oraz Śląska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie "Nowe Prawo zamówień publicznych".

Termin szkolenia: od godziny 17:00 dnia 21 grudnia 2020

 

Zagadnienia
Część I. Wybrane Zagadnienia
1. Rodzaje zamówień;
Zamówienia bagatelne,
Zamówienia unijne i krajowe,
Zamówienia sektorowe;
2. Opis przedmiotu zamówienia;
3. Zmiany w ramach oceny podmiotowej wykonawców;
Podmiotowe środki dowodowe;
4. Nowe zasady wyjaśnienia treści SWZ;
5. Zakres zmian dotyczących składania ofert;
Nowe terminy związania ofertą;
6. Umowy o zamówienie publiczne;
Klauzule abuzywne;
Obowiązkowa treść umów;
7. Środki ochrony prawnej.

Część II. Konkurs
1. Definicje;
Jaki cel konkursu;
Kiedy Konkurs poprzedza zamówienie;
Nagroda w Konkursie;
2. Rodzaje konkursu;
3. Przygotowanie i przebieg konkursu;
4. Elektronizacja konkursów;
5. Pozostałe elementy konkursu;
Podmiotowe środki dowodowe;
Zawiadomienie o wynikach;
Unieważnienie Konkursu;
Dokumentacja Konkursu.

Prowadzący:
Piotr Pieprzyca
Od 2002 roku zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zamówień publicznych. W latach 2004-2007 arbiter na liście prowadzonej przez Prezesa UZP. Od 2006 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej PROZAM Piotr Pieprzyca współpracuje z zamawiającymi doradzając oraz prowadząc jako pełnomocnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursach. Pełnomocnik zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prelegent na największych konferencjach z zakresu zamówień publicznych, prowadzi szkolenia otwarte i dedykowane, autor wielu publikacji branżowych dotyczących zamówień publicznych.