Dane do boxa: Zrównoważone budownictwo
Dane do boxa - prowadzący: Dorota Bartosz, ekspertka PLGBC, Krzysztof Pikoń
Dane do boxa - data: Od 31.05.2021

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP zaprasza na szkolenie pt. Regulacje dotyczące zrównoważonego budownictwa

Nagranie: https://www.warsztatarchitekta.pl/images/filmy/20210525-regulacje_dotyczace_zrownowazonego_budownictwa.mp4

Wprowadzenie do tematów zrównoważonego budownictwa w oparciu o kluczowe regulacje UE. Wskazanie perspektywy długookresowej dotyczącej budynków i materiałów w całym ich cyklu życia.

1.1. Najważniejsze projekty i strategie 1.1.1. Europejski Zielony Ład
1.1.2. Fala Renowacji Budynków
1.1.3. Scenariusz Termomodernizacji – projekt DSR
1.1.4. Obowiązujące przepisy
1.2. Rola i sposoby analizy LCC i LCA

Termin szkolenia:
Szkolenie dostępne od 31 V 2021.

Forma szkolenia:
Nagranie ze szkolenia internetowego będzie dostępne bez ograniczeń czasowych.
https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/

W celu otrzymania CERTYFIKATU SZKOLENIOWEGO należy przed szkoleniem zarejestrować swój udział na Platformie szkoleniowej IA RP https://szkolenia.iarp.pl/, a następnie wziąć udział w szkoleniu w ciągu 1 miesiąca.

Link do rejestracji:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/981


Prowadzącym szkolenie będą specjaliści Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council), które jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą.
Jako organizacja członkowska, jest zjednoczonym głosem obecnych i przyszłych liderów branży green building. Dąży do przeprowadzenia znaczącej transformacji środowiska budowlanego, aby uczynić je zdrowym i zrównoważonym. To odpowiedź na zmiany klimatyczne i dbałość o planetę.
PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

TRENERZY
dr inż. Dorota Bartosz, ekspertka PLGBC
Doktor inż. z ponad 20 letnim doświadczeniem dydaktycznym i naukowo-badawczym zdobytym na Politechnice Śląskiej w Katedrze Ogrzewnica, Wentylacji i Techniki Odpylania. Dydaktycznie związana z tematyką ochrony cieplnej budynków, systemów wentylacji i klimatyzacji, przepływu ciepła, procesów ogrzewania oraz diagnostyki energetycznej w budownictwie. Wykładowczyni kilkudziesięciu edycji studiów podyplomowych: Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. W ramach pracy naukowej realizowała projekty badawcze wykorzystujące dynamiczne modelowanie procesów cieplnych oraz rzeczywistych przepływów powietrza zachodzących w budynkach. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Wykonawca projektu strategicznego pt: „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków”, w tym autorka metodyki wyznaczania charakterystyki energetycznej w oparciu o krótkoterminowe pomiary in-situ. Audytor energetyczny w zakresie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Ekspert w zakresie prawidłowego podziału kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych oraz ich poprawnej diagnostyki energetycznej.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń
Redaktor naczelny czasopisma naukowego: Archives of Waste Management and Environmental Protection, organizator Letniej Sesji Naukowej z udziałem prof. Ashwaniego Gupty – Gliwice, Politechnika Śląska 2005, oranizator meetingu naukowego “Latest Developments in Waste to Energy Technologies”, October 22nd, 2009 in Szczyrk, Poland – z udziałem Prof. Kunio Yoshikawy z Tokyo Institute of Technology, Japan oraz Prof. Ashwani Gupty z Univeristy of Maryland, USA.
Recenzent grantów dla Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego, recenzent czasopisma Applied Energy Elsevier, visiting professor/invited lectures – University of Maryland 2009, Kyoto University 2006.
Wielokrotny przewodniczący sesji na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych (m.in. IT3, Phoenix USA 2007, SGEM 2008 etc.), Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i członek Komitetu Naukowego Konferencji „Paliwa z odpadów” (7 edycji konferencji).
Autor ponad 170 publikacji, kierownik 3 naukowych indywidualnych grantów badawczych.