Dane do boxa: Kodeks post. adm.
Dane do boxa - prowadzący: Michał Bursztynowicz
Dane do boxa - data: 2021

Podstawowe przepisy kodeksu


 

Treść:
- zasada czynnego udziału strony w postępowaniu
- zasada pisemności postępowania
- zasada dwuinstancyjności postępowania
- zasada trwałości decyzji administracyjnych
- terminy załatwiania spraw
- ponaglenie

 

Prowadzący:

Michał Bursztynowicz – Kierownik Oddziału Orzecznictwa Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, ekspert LEX Budownictwo i LEX Ochrona Środowiska oraz autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego.