Dane do boxa: Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę
Dane do boxa - prowadzący: Robert Bursztynowicz
Dane do boxa - data: 2022

Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę: 

  • przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji

  • postępowanie z urzędu i na wniosek

  • skutki anonimowego donosu

  • skutki wszczęcia postępowania nieważnościowego

  • przebieg postępowania nieważnościowego

  • zakończenie postępowania

  • wyłączenie możliwości stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę ze względu na upływ czasu

Prowadzący:

Michał Bursztynowicz – Kierownik Oddziału Orzecznictwa Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, ekspert LEX Budownictwo i LEX Ochrona Środowiska oraz autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego.