Dane do boxa: Projekt budowlany
Dane do boxa - prowadzący: Prelegent Grzegorz Jachym
Dane do boxa - data: maj 2022

  

Grzegorz Jachym, członek KRIA i Koordynator Komisji prawa Inwestycyjnego przy KRIA, przedstawił prezentację, w której w kompleksowy sposób ujęto wszystkie zagadnienia związane z projektem budowlanym, zarówno w kontekście zapisów ustawy Prawo budowlane, jak i Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Prezentacja wykładu zawiera zbiór regulacji dotyczących projektu budowlanego wraz komentarzami, wyjaśnieniami oraz przykładami opracowania poszczególnych elementów projektu (w tym rysunków). Prezentacja została opracowana w oparciu o doświadczenie i wiedzę nabytą podczas prac ministerialnych oraz konsultacji nad zmianami aktów prawnych dotyczących projektu budowlanego, w których brali udział przedstawiciele IARP oraz jest wyrazem stanowiska dot. zakresu sporządzania projektu, rekomendowanego przez Krajową Radę IARP.

 

 Prelegent Grzegorz Jachym

 

Poniżej do pobrania opracowanie "Projekt budowlany w świetle przepisów prawa", w oparciu o które przygotowano zamieszczoną prezentację.

Pobierz pdf