Zasada równego traktowania – prawo i praktyka – Rzecznik Praw Obywatelskich – kliknij
Jak dostosować budynek? arch. Jolanta Budny


Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji zamieszczamy w VADEMECUM zbiór wytycznych projektowych dotyczących projektowania bez barier. Stowarzyszenie jest pomysłodawcą idei budowania bez barier oraz twórcą i wydawcą publikacji dostępnych tutaj.

Linki do poszczególnych publikacji:

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI

ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa
NIP: 524-13-92-300
 

POMOCNA LITERATURA
Publikacja Geberit Public pt. BEZPIECZEŃSTWO I DOSTĘPNOŚĆ. ROZWIĄZANIA DLA OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH ORAZ DOSTĘPNYCH DLA OSÓB Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ 
 

FILM INSTRUKTAŻOWY „PRZYJAZNA ŁAZIENKA – ZRÓBMY JĄ RAZEM”
(dzięki uprzejmości firm Lehnen i Koło)

 


 PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE

Publikacja Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Warszawa 2017) pt.:
STANDARDY DOSTĘPNOŚCI BUDYNKÓW DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania - PORADNIK