1. Co to jest budownictwo zrównoważone?
 2. Co to jest wielokryterialna certyfikacja budynków?
 3. Jakie są rodzaje certyfikatów dla budynków?
 4. Co to jest LEED?
 5. Jakie są kategorie oceny LEED?
 6. Co to jest BREEAM?
 7. Jakie są kategorie oceny BREEAM?
 8. W jaki sposób ubieganie się o osiągnięcie certyfikatu wpływa na proces projektowy?
 9. Co to jest projektowanie zintegrowane?
 10. Jak wyznaczyć ilość stanowisk dla rowerów oraz infrastruktury towarzyszącej w LEED i BREEAM?

 

 1. Co to jest budownictwo zrównoważone?

Budownictwo zrównoważone można najprościej zdefiniować jako proces projektowania budowy oraz użytkowania budynków z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.

powrót do spisu treści >>

 1. Co to jest wielokryterialna certyfikacja budynków?

Certyfikacja wielokryterialna jest to proces oceny projektu, budowy i sposobu funkcjonowania budynku pod kątem nie tylko efektywności energetycznej, ale również jego efektywności ekonomicznej, wpływu na środowisko naturalne oraz na człowieka. Certyfikaty, takie jak LEED, BREEAM, czy DGNB są zbiorem kryteriów oceny ustalonych w sposób niezależny i transparenty przez organizacje opracowujące te systemy. Certyfikaty stanowią stanowią wiarygodne i obiektywne potwierdzenie jakości funkcjonowania budynku i jego wpływu na środowisko.

powrót do spisu treści >>

 1. Jakie są rodzaje certyfikatów dla budynków?

Obecnie na rynku istnieje wiele rodzajów certyfikatów dla budynków, jak na przykład Passivehouse (Niemcy), EU GreenBuilding (EU), LEED (USA), BREEAM (Wielka Brytania), DGNB (Niemcy), HQE (Francja). Certyfikat Passivehouse i EU GreenBuilding nie zaliczają się do kategorii certyfikatów wielokryterialnych ponieważ oceniają jedynie efektywność energetyczną obiektu.

powrót do spisu treści >>

 1. Co to jest LEED?

LEED jest to amerykański system certyfikacji wielokryterialnej opracowany przez USGBC (US Green Building Council), a nazwa LEED pochodzi od słów Leadership in Energy and Environmental Design. W ramach systemu LEED projekt oraz sposób budowy obiektu oceniany jest w 7 kategoriach odzwierciedlających różne aspekty funkcjonowania budynku związane z kosztami, wpływem na człowieka i środowisko naturalne. Kategorie te podzielone są na kredyty (Credits), oraz wymagania wstępne (Prerequisites). Za spełnienie wymogów poszczególnych kredytów można uzyskać do 110 punktów, a ich suma decyduje o poziomie uzyskanego certyfikatu. Wymagania wstępne są konieczne do spełnienie w celu uzyskania certyfikatu a za ich spełnienie nie są przyznawane punkty. Po przeprowadzeniu procesu certyfikacji projekt uzyskuje certyfikat LEED na poziomach:

 • Certified – 40 do 49 punktów
 • Silver – 50 do 59 punktów
 • Gold – 60 do 79 punktów
 • Platinum – od 80 punktów

powrót do spisu treści >>

 1. Jakie są kategorie oceny LEED?

W ramach systemu LEED funkcjonuje 7 kategorii oceny:

 • Sustainable Sites – Zrównoważone zagospodarowanie terenu
 • Water Efficiency – Oszczędność wody
 • Energy and Atmosphere – Oszczędność energii
 • Materials and Resources – Materiały i surowce
 • Indoor Environmental Quality – Jakość środowiska wewnętrznego
 • Innovation in design – Innowacyjność
 • Regional priority – Priorytet regionalny

powrót do spisu treści >>

 1. Co to jest BREEAM?

BREEAM jest to brytyjski system certyfikacji wielokryterialnej opracowany przez BRE (Building Research Establishment), a nazwa BREEAM pochodzi od słów Building Research Establishmet Environemntal Assessment Method. W ramach systemu BREEAM International New Construction 2013 projekt oraz sposób budowy obiektu oceniany jest w 9 kategoriach odzwierciedlających różne aspekty funkcjonowania budynku związane z kosztami, wpływem na człowieka i środowisko naturalne. Kategorie te podzielone są na kryteria (issues), a za ich spełnienie wymogów poszczególnych kryteriów można uzyskać punkty. Punkty są potem przemnażane przez wagę procentową przypisaną do każdej z kategorii o ogólny procent uzyskanych punktów, procent uzyskanych punktów decyduje o poziomie przyznanego certyfikatu.. Po przeprowadzeniu procesu certyfikacji projekt uzyskuje certyfikat BREEAM na poziomach:

 • Uncalssified – poniżej 30%
 • Pass – powyżej 30%
 • Goood – powyżej 45%
 • Very Good – powyżej 55%
 • Excellent – powyżej 70%
 • Outstanding – powyżej 85%

W ramach oceny BREEAM istnieją wymagania minimalne dla poszczególnych poziomów certyfikatu i wymagają one aby projekt ubiegający się o uzyskanie certyfikatu uzyskał punkty w wyznaczonych kryteriach.

powrót do spisu treści >>

 1. Jakie są kategorie oceny BREEAM?

W ramach systemu BREEAM International New Construction funkcjonuje 9 kategorii oceny (budynek biurowy):

 • Managment – Zarządzanie, ilość punktów 22, waga 0.12
 • Health and wellbeing – Zdrowie i komfort – ilość punktów 10, waga 0.15
 • Energy – Energia – ilość punktów 30, waga 0,19
 • Transport – ilość punktów 9, waga 0,08
 • Water – Woda – ilość punktów 9, waga 0,06
 • Materials – Materiały – ilość punktów 12, waga 0,125
 • Waste – Odpady – ilość punktów 7, waga 0,075
 • Land use & Ecology – zagospodarowanie terenu i ekologia – ilość punktów 10, waga 0,1
 • Pollution – Zanieczyszczenie – ilość punktów 13 waga 0,1
 • Innvation – Innowacyjność – ilość punktów 10, waga 0,1

Wyliczanie oceny BREEAM to 5 stopniowy proces, przeprowadzany zgodnie z kolejnością poniżej:

 1. Dla każdej kategorii ilość punktów uzyskanych jest określana przez asesora, zgodnie z kryteriami oceny.
 2. Dla każdej kategorii obliczany jest % uzyskanych punktów.
 3. Obliczony procent jest następnie mnożony przez wagę kategorii.
 4. Wynik każdej kategorii jest sumowany
 5. Do wyniku doliczany jest dodatkowy 1% za każdy punkt za innowacyjność (aż do wartości 10%)

Suma uzyskanych wyników dla wszystkich kategorii stanowi o uzyskanym poziomie certyfikatu, pod warunkiem uzyskania punktów w kategoriach wyznaczonych dla danego poziomu.

powrót do spisu treści >>

 1. W jaki sposób ubieganie się o osiągnięcie certyfikatu wpływa na proces projektowy?

Certyfikaty wielokryterialne są oparte o szereg ustalonych kryteriów których wypełnienie konieczne jest do uzyskania certyfikatu. W związku z tym mogą one być wykorzystywane jako narzędzie do wyznaczania programu, optymalizacji projektu oraz oceny pod kątem efektywności oraz wpływu na człowieka i środowisko naturalne.

W związku z tym w procesie projektowym pojawia się nowa rola czyli konsultant LEED lub BREEAM w celu zarządzania i doradztwa w tym aspekcie.

powrót do spisu treści >>

 1. Co to jest projektowanie zintegrowane?

Projektowanie zintegrowane jest to proces który polega na zaangażowaniu projektantów różnych branż oraz specjalistów od budownictwa zrównoważonego i efektywności energetycznej już na wczesnym etapie projektu koncepcyjnego, tak aby w maksymalny możliwy sposób wykorzystać synergie między poszczególnymi elementami projektu i zoptymalizować jego późniejsze funkcjonowanie.

powrót do spisu treści >>

 

 1. Jak wyznaczyć ilość stanowisk dla rowerów oraz infrastruktury towarzyszącej w LEED i BREEAM?

LEED for Core and Shell 2009 / LEED for New Construction 2009

Dla projektów poniżej 30 000 m2 (300 000 ft2) należy zapewnić bezpieczne stojaki dla rowerów dla 3% użytkowników w odległości do 180 m od głównego wejścia do budynku oraz prysznice z miejscem do przebierania dla 0,5% użytkowników budynku, zlokalizowane wewnątrz budynku lub do 180 m od wejścia głównego.

Dla projektów powyżej 30 000 m2 (300 000 ft2) należy zapewnić bezpieczne stojaki dla rowerów dla 3% użytkowników w odległości do 180 m od głównego wejścia do budynku dla użytkowników przestrzeni do 30 000 m2 i stojaki dla 0,5% użytkowników w przestrzeni powyżej 30 000 m2. Należy również zapewnić prysznice z miejscem do przebierania dla 0,5% użytkowników budynku, zlokalizowane wewnątrz budynku lub do 180 m od wejścia głównego.

BREEAM International New Construction 2013

 

Należy zapewnić bezpieczne stojaki dla rowerów dla

10% użytkowników w budynkach do 500 użytkowników

7% użytkowników w budynkach od 500 do 1000 użytkowników

5% użytkowników w budynkach powyżej 1000 użytkowników

oraz

10% gości w budynku

oraz

dla 5% miejsc parkingowych (budynki handlowe)

o raz 2 z 3 elementów infrastruktury

 

Prysznic, suszarnia oraz szafki na ubrania, przebieralnia.

powrót do spisu treści >>