Budownictwo zrównoważone

Pojęcie zrównoważonego rozwoju zostało wprowadzone pod koniec lat 80tych w związku z działaniami Organizacji Narodów Zjednoczonych zmierzającymi do powstrzymania zmian klimatycznych wywołanych na skutek działania człowieka.

Budownictwo zrównoważone jest więc takim sposobem projektowania oraz budowania obiektów, który skupia się nie tylko na aspekcie ekonomicznym związanym z procesem inwestycyjnym, ale bierze również pod uwagę wpływ budynku na środowisko naturalne oraz na jego użytkowników. Budownictwo zrównoważone łączy więc aspekt ekonomiczny z ekologicznym oraz społecznym. Pojęcie to nie jest więc tożsame np. z budownictwem pasywnym lub niskoenergetycznym, które skupia się na wyłącznie na ograniczeniu zużycia energii przez budynek.

W stosunku do budownictwa zrównoważonego bardzo często wykorzystuje się nazwy “budynek zielony” lub “budynek ekologiczny”. Ponieważ są to pojęcia bardzo pojemne, jako praktykę rynkową stosuje się więc stosowanie tych nazw w stosunku do budynków posiadających certyfikaty wielokryterialnej oceny budynków, jak na przykład LEED czy BREEAM. Certyfikaty takie stanowią niezależny i obiektywny system oceny budynku opracowany przez organizacje promujące budownictwo zrównoważone takie jak USGBC czy BRE przy współpracy szerokiego grona ekspertów z rynku nieruchomości. Dzięki temu proces uzyskania certyfikatu jest transparenty i stanowi on wiarygodne potwierdzenie tego, że budynek został zaprojektowany i wybudowany zgodnie ze standardami budownictwa zrównoważonego.

Jednocześnie uczestnicy rynku nieruchomości w Polsce jednoznacznie potwierdzają, że wdrożenie zasad zrównoważonego budownictwa skutkuje osiągnięciem niższych kosztów operacyjnych oraz oszczędności energii.

 

Co to oznacza dla architekta?

Wytyczne i standardy dotyczące projektowania obiektów komercyjnych takie jak Modern Office Standards Polska (CBRE, Rolfe Judd 2009) czy BCO Guide to Sepcification 2014 (British Council for Offices 2014) wymieniają certyfikat LEED lub BREEAM jako element standardu budynku biurowego klasy A. Jednocześnie założenia Komisji Europejskiej dotyczące zmniejszenia emisji CO2 przez poszczególne państwa członkowskie mają duże odzwierciedlenie w obecnych działaniach legislacyjnych spowodowanych wymaganiami unii Europejskiej związanymi z wprowadzeniem celów 20/20/20na rok 2020 (Komisj Europejska, 2015) zakładających:: Zmniejszenie o 20% emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1990, Pozyskiwanie 20% energii ze źródeł odnawialnych, Poprawę efektywności energetycznej o 20%.Dalsze cele dotyczące przejścia Europy na gospodarkę niskoemisyjną zakładają zmniejszenie emisji o 40% do roku 2030 oraz o 85 do 90% do roku 2050.

Wymagania rynkowe oraz zaostrzające się regulacje powodują konieczność zmiany podejścia do procesu projektowego i uwzględnienia wymogów budownictwa zrównoważonego i energooszczędnego już na wczesnym etapie projektu, w celu spełnienia coraz bardziej wyśrubowanych wymagań dotyczących efektywności energetycznej budynków.

 

Co to oznacza dla inwestora?

Wdrożenie zasad budownictwa zrównoważonego ma również znaczący wpływ na proces inwestycyjny ze strony firm deweloperskich oraz inwestorów prywatnych I instytucjonalnych.

Spełnienie wymogów Warunków Technicznych dotyczących efektywności energetycznej oraz uzyskanie certyfikatu LEED lub BREEAM mają wpływ na podniesienie kosztu inwestycji, w szczególności w porównaniu do kosztów budowy sprzed kilku lub kilkunastu lat. Badanie percepcji rynku budownictwa zrównoważonego w Polsce przeprowadzone przez Construction Markeitng Group w roku 2014 pokazuje, że większość badanych firm deweloperskich i inwestycyjnych wskazuje różnicę w kosztach między budynkiem „zielonym” a standardowym na poziomie 2-10%. Koszty te przynoszą jednak ze sobą konkretne korzyści jak zwiększona efektywność energetyczne czy niższe koszty użytkowania. Badania z bardziej dojrzałych rynków Europy Zachodniej czy USA pokazują też, że budynki certyfikowane mają większą wartość oraz starzeją się wolniej niż budynki standardowe.

Aby osiągnąć te korzyści inwestorzy mogą włączyć zasady zrównoważonego budownictwa w proces projektowania i budowy już na wczesnych etapach inwestycji, aby ograniczyć koszty z nimi związane oraz wykorzystać synergie między poszczególnymi rozwiązaniami projektowymi.

 

LINKI

Oficjalna strona systemu certyfikacji BREEAM

www.Breeam.org

Oficjalna strona organizacji BRE

www.Bre.co.uk

Lista asesorów BREEAM oraz budynków certyfikowanych

www.Greenbooklive.com

Oficjalna strona organizacji USGBC oraz systemu LEED

www.Usgbc.org

Oficjalna strona jednostki certyfikującej w systemie LEED.

www.Gbci.org

Oficjalna strona organizacji oraz systemu DGNB

www.dgnb.de/en/

 

POMOCNA LITERATURA

Publikacja Geberit Public pt. ZIELONE BUDOWNICTWO. ROZWIĄZANIA DLA OBIEKTÓW PUBLICZNYCH