Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej – opiniowanie projektów pod kątem BHP – odpowiedź (22 kwietnia 2013 r.)