E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter legislacyjny Krajowej Rady Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #55

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

Przedstawiamy Wam 55. numer newslettera legislacyjnego ArchiLegis.
Zawiera on Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane.
Obejmuje zmiany opisane w tekście opracowanym przez KRIA i przesłanym w poprzednim AL.#54 a także wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.Grzegorz Jachym

Architekt IARP, członek Rady Krajowej IARP,
Koordynator Komisji Prawa Inwestycyjnego przy KRIA

Maciej Nitka

Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


Pasek

Zapraszamy do korzystania z nowych działów Warsztatu Architekta!

  • Start up – czyli jak zacząć swój architektoniczny biznes.
  • Oprogramowanie – nowa pozycja w Vademecum Architekta. Jak najlepej dobrać program architektoniczny do swoich potrzeb?
Pasek

Polub Warsztat Architekta na Facebook'u!