E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter legislacyjny Krajowej Rady Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #63

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

Przedstawiamy Wam 63 numer newslettera programu ArchiLegis.

W dniu 26 lipca ukazał się Dziennik Ustaw z poz. 1557 – obejmującą publikacją ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane i niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzone niniejszą ustawą dotyczą:


1. Ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88; i zawartych w niej zapisów dot. m.in.:

 

2. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490) i zawartych w niej zapisów dot. m.in.:


3. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) i zawartych w niej zapisów dot. m.in.:

Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od daty publikacji (czyli 9 sierpnia) z wyjątkami określonymi w art. 9, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r., po upływie 6 miesięcy od dnia publikacji lub z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

Z wyrazami szacunku

Maciej Nitka
Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl

 

PS

W związku ze zmianą kadencji Rady Krajowej chciałbym złożyć głęboki ukłon z podziękowaniami dla kol. Grzegorza Jachyma, Architekta IARP pełniącego w poprzedniej kadencji funkcje członka Prezydium Rady Krajowej IARP, Koordynatora Komisji Prawa Inwestycyjnego przy KRIA oraz Przewodniczącego Podkomisji Prawa Budowlanego.
Dzięki Jego wiedzy i zaangażowaniu Redakcja Warsztatu Architekta mogła w ostatnich czterech latach przygotowywać i przesyłać do członków IARP newslettery legislacyjne wraz z komentarzami.

Maciej Nitka

Pasek

Zapraszamy do korzystania z nowego działu Warsztatu Architekta: B2B czyli „tablicy ogłoszeń” z ofertami pracy


Pasek

Polub Warsztat Architekta na Facebook'u!