• Alternatywne sposoby wykonywania zawodu architekta

 

  • Dodatkowe wymagania
 

 

  • Przynależność do samorządu zawodowego w poszczególnych krajach Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością stałego podnoszenia kwalifikacji

 

  • W wielu krajach obowiązuje system ustawicznego kształcenia (CPD)