28 kwietnia Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP informuje o szkoleniu zorganizowanym z Wydawnictwem C. H. Beck, które dostarcza Architektom członkom IARP - System Informacji Prawnej LEGALIS. Więcej https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/966