SZKOLENIA - nagrania ze szkoleń, biblioteka szkoleń wraz z materiałami do pobrania według stale aktualizowanej listy. Sprawdź » Polskie Normy - zbiór Polskich Norm udostępnionych przez PKN na podstawie umowy podpisanej z KRIA Sprawdź » Klient Architekta – poradnik inwestora. Jak wyrazić swoje oczekiwania wobec architekta? Zobacz » Oprogramowanie – jaki program architektoniczny będzie dla Ciebie najlepszy? Sprawdź » ArchiLegis – newsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji IARP i Warsztatu Architekta. Czytaj » Mediateka – baza literatury, filmów, programów i blogów architektonicznych. Poznawaj »

News

 
Nowe Prawo zamówień publicznych 2020-12-21

21 grudnia 2020 r. o godz. 17.00 Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP oraz Śląska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie "Nowe Prawo zamówień publicznych".

Czytaj więcej...

Szkolenie: Prawo autorskie – praktyczne aspekty w działalności architektów 2020-11-04

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP zaprasza na szkolenie zorganizowane przez Śląską Okręgową Izbę Architektów RP. Szkolenie dostępne jest od 4 listopada 2020 roku.Szkolenie Internetowe online na portalu www.WarsztatArchitekta.pl dostępne po zalogowaniu.Nagranie ze szkolenia będzie dostępne bez ograniczeń czasowych.https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/ W celu otrzymania CERTYFIKATU SZKOLENIOWEGO należy przed szkoleniem zarejestrować swój udział na Platformie szkoleniowej IA RP https://szkolenia.iarp.pl/

Czytaj więcej...

"Nowe" Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 2020-10-26

Krajowa Rada Izby Architektów RP wraz z Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza na internetowe szkolenie, które prezentuje krok po kroku przepisy nowego rozporządzenia ws. projektu budowlanego. W prezentacji omówiono szczegółowo wszystkie regulacje a także przedstawiono wyjaśnienia, komentarze, przykłady kart i stron tytułowych oraz metryk na rysunkach. W wyjaśnieniach i komentarzach uwzględniono argumentację zawartą w uzasadnieniu do projektu w/w rozporządzenia. TERMIN: 28 października 2020 r., godzina 17:00. Więcej.

Czytaj więcej...