Szkolenia ustawiczne są jednym z głównych priorytetów, jakie stawia przed sobą Warsztat Architekta. Celem podstawowym jest profesjonalna edukacja mająca kolosalny wpływ na jakość opracowywanej dokumentacji technicznej i komfort pracy architektów.

 Zaproponuj szkolenie