Szkolenia ustawiczne są jednym z głównych priorytetów, jakie stawia przed sobą Warsztat Architekta. Celem podstawowym jest profesjonalna edukacja mająca kolosalny wpływ na jakość opracowywanej dokumentacji technicznej i komfort pracy architektów.

Szkolenia prezentowane poniżej powstały w Okręgowych Izbach Architektów na zlecenie, przy koordynacji i wsparciu Podkomisji ds Szkoleń Zawodowych Architektów przy Krajowej Radzie IARP.

Redakcja Warsztatu prezentuje szkolenia według stale aktualizowanej listy.

 

KALENDARZ SZKOLEŃ

Dostępny jest pod adresem https://szkolenia.iarp.pl/szkolenia.


NAGRANIA SZKOLEŃ


Wcześniejsze szkolenia

 

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI MIEKKICH: NEGOCJACJE

Prowadzący: Nestor Group2019

„O bezpieczeństwie pożarowym fasad” – podcast

Prowadzący: mgr inż. Maria DREGER2020


 

BIBLIOTEKA SZKOLEŃ

16.12.2019
Modelowanie w BIM na żywo
zobacz w serwisie YouTube


18.11.2019
Warsztat BIM – modelowanie, zestawienie
zobacz w serwisie YouTube


28.10.2019
Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych oraz bezpieczeństwo pożarowe ścian wentylowanych na przykładzie podkonstrukcji MEP z okładzinami Rockpanel
zobacz w serwisie YouTube


21.10.2019
BIM w Izbie – oprogramowanie, standardy, kariera zawodowa
Prezentacja do szkolenia


23.09.2019
Rozwiązania funkcjonalno-technologiczne zakładów gastronomicznych i miejsc obrotu artykułami spożywczymi
Prezentacja do szkolenia

16.09.2019
Technologia BIM w projektowaniu architektonicznym – teoria, możliwości, przykłady
Prezentacja do szkolenia


22.07.2019
Dopuszczenie obiektów budowlanych do użytkowania
Zobacz w serwisie YouTube


15.07.2019
Organizacja i zarządzanie projektem architektonicznym w kontekście wymogów procesu inwestycyjnego
 

17.06.2019
Organizacja biura projektów architektonicznych w kontekście wymogów procesu inwestycyjnego
Prezentacja do szkolenia
 

03.06.2019
Czy umowa o prace projektowe może być bezpieczna? O relacjach i odpowiedzialności (MPOIA)
zobacz w serwisie YouTube


04.09.2017
Umowa o prace projektowe (MPOIA)
pobierz


23.01.2017
Spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej (MPOIA)
pobierz


14.11.2016
Ochrona przeciwpożarowa budynków w odniesieniu do warunków technicznych cz.III (MPOIA)
pobierz


24.10.2016
Ochrona przeciwpożarowa budynków w odniesieniu do warunków technicznych cz.II (MPOIA)
pobierz


05.09.2016
Ochrona przeciwpożarowa budynków w odniesieniu do warunków technicznych cz.I (MPOIA)
pobierz


30.06.2016
Systemy oddymiania - wybrane zagadnienia projektowe (MPOIA)
pobierz


01.02.2016
Linijka słońca (MPOIA)
pobierz


16.11.2015
Metody obliczeń statystycznych blach pofałdowanych dla wybranych szczególnych przypadków (MPOIA)
pobierz


27.07.2015
Obszar oddziaływania obiektu (MPOIA)
pobierz


27.07.2015

Prawo budowlane po 28 czerwca 2015 - Wybrane zagadnienia (MPOIA)
pobierz


18.05.2015
Ochrona przeciwpożarowa budynków - dostosowanie istniejących budynków do obowiązujących przepisów prawa (MPOIA)
pobierz


11.05.2015
Wybrane aspekty akustyczne w projektowaniu budynków - cz.2 (MPOIA)
pobierz


20.04.2015
Ochrona przeciwpożarowa budynków (MPOIA)
pobierz


23.02.2015
Działania Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie udzielanych odstępstw na podstawie warunków technicznych (MPOIA)
pobierz


16.02.2015
Wybrane aspekty akustyczne w projektowaniu budynków (MPOIA)
pobierz


08.12.2014
Wymagania sanitarno-higieniczne dla podmiotów leczniczych (MPOIA)
pobierz


17.11.2014

Wymagania sanitarno-higieniczne. Obiekty żywieniowo-żywnościowe (MPOIA)
pobierz


27.10.2014
Szkoły podstawowe, szkoły średnie. Technologia obiektów. Tendencje w projektowaniu. Przepisy prawne dotyczące projektowania w/w obiektów (MPOIA)
pobierz


22.10.2014
Objętość projektu budowlanego składanego do wniosku o pozwolenie na budowę - praktyka a obowiązujące przepisy (MPOIA)
pobierz


22.09.2014
Wymagania sanitarno-techniczne (MPOIA)
pobieranie: 1 2
3 4


30.06.2014
Technologia (schemat funkcjonalny) budynków biurowych. Tendencje w projektowaniu (MPOIA)
pobieranie: 1
2


26.05.2014
Błędy projektowe dotyczące robót dekarskich, blacharskich oraz ciesielskich (MPOIA)
pobierz


19.05.2014
Publiczne i komercyjne obiekty z wykorzystaniem technologii uzdatniania wody - podstawy projektowania, wybrane zagadnienia (MPOIA)
pobieranie: część 1: 1/1 1/2; część 2: 2/1 2/2 2/3 2/4


22.05.2013
Procedury WA UMK dotyczące wydawania decyzji warunków zabudowy (MPOIA)
pobieranie: 1 2 3 4 odpowiedź na pytanie z sali


15.05.2013
Wybrane zagadnienia ochrony przeciwpożarowej obiektów (MPOIA)
pobierz


27.03.2013
Plany miejscowe – umiejętność sprawnego czytania wraz z interpretacją zapisów w nich zawartych (MPOIA)
pobieranie: wstęp, oznaczenia graficzne i definicje


06.03.2013
Fizyka cieplna budowli
pobierz


06.03.2013
Zasady projektowania hoteli oraz ich kategoryzacja
pobierz


05.12.2012
Negocjacje z klientem (MPOIA)
pobierz


11.10.2012
Postępowanie organów PSP w trybie rozwiązań zastępczych i zamiennych (ŁOOIA)
pobierz


06.06.2012
Ustawa developerska w kontekście specyfiki pracy architekta (MPOIA)
pobierz


25.04.2012
Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (MPOIA)
pobierz


29.02.2012
Ochrona majątku przedsiębiorcy: budowa planu sukcesji w firmie (MPOIA)
pobierz


29.02.2012
Zagadnienia dotyczące ochrony ppoż (MPOIA)
pobierz


07.12.2011
Elementy akustyczne wykorzystywane w systemach wentylacyjnych (MPOIA)
pobierz


07.12.2011
Zagadnienia akustyczne w projektowaniu (MPOIA)
pobierz


14.09.2011
Kontakt z klientem i negocjacje (MPOIA)
pobieranie: 1 2


13.04.2011
Interpretacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (MPOIA)
pobieranie: 1 2 3 4 5


01.03.2011
Ochrona przeciwpożarowa obiektów (MPOIA)
pobierz


01.03.2011
Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów (MPOIA)
pobierz


24.11.2010
Prawo Ochrony Środowiska - wpływ na zmiany w procesie inwestycyjnym
(MPOIA)
pobierz