Vademecum Architekta ma stać się z „mini-encyklopedią” członka IARP, która przeprowadzi go przez wszystkie etapy projektowania – od zlecenia po odbiór – dzięki dostępowi do procedur administracyjnych, druków urzędowych czy wzorów umów.

Najnowsze:


  

Wybrane działy:


Praca architekta nad projektem zaczyna się już w chwili podjęcia współpracy z Klientem, a kończy wraz z zakończeniem budowy.

Nieodłączną częścią pracy architekta jest współpraca z inwestorem dla uzyskania najlepszego rozwiązania, z uwzględnieniem jego potrzeb, oczekiwań i możliwości, przy jednoczesnej dbałości o jakość architektury.

Sporządzenie projektu architektonicznego dotyczy zarówno nowych budynków, jak i obiektów adaptowanych, remontowanych lub przebudowywanych, dlatego warto odpowiednio przygotować się do kontaktu z Klientem i znaleźć taki sposób współpracy, by sprawnie przeprowadzić proces projektowy. Aby spotkanie z inwestorem było podstawą owocnej współpracy, należy się do niego odpowiednio przygotować. Proponowane poniżej materiały mogą być dla architekta pomocą w budowaniu jakości Pracy z Klientem.


W związku z obowiązującą ustawą z dnia 5 lipca 2001 r., o cenach (Dz.U. z 2001 r., nr 97, poz.1050), zobowiązującą usługodawców do przedstawienia usługobiorcom sposobu kalkulacji wycen, Małopolska Okręgowa Izba Architektów zleciła opracowanie programu "Asystent Architekta", służącego jako narzędzie do pomocy przy szacowaniu kosztów opracowań projektowych.

Program został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz Regulaminu Honorarium Architekta, a w trakcie jego technicznego przygotowania autor programu współpracował z Kol. Leszkiem Horodyskim (Lubuska OIA), z Kol. Michałem Buszkiem (Śląska OIA), członkami Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów. Założenia do programu były konsultowane z Kol. Waldemarem Jasiewiczem - Sekretarzem Izby Architektów RP.


Zasady zrównoważonego budownictwa oraz certyfikacja budynków są już integralną częścią nowoczesnego podejścia do procesu projektowania i coraz częściej są one wymagane przez inwestorów oraz użytkowników budynków.
W odpowiedzi na te potrzeby przygotowaliśmy i przedstawiamy dział Zielone Budownictwo.

Materiał tu zamieszczony jest skierowany przede wszystkim do architektów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną na temat projektowania zrównoważonego. Przedstawiamy w nim między innymi systemy i zasady certyfikacji LEED i BREEAM. 

Redakcja Portalu WarsztatArchitekta.pl przy współpracy z arch. Jerzym Wójcikiem, architektem IARP, akredytowanym specjalistą LEED oraz Assessorem BREEAM.