W dziale PRAWO - linki do zbioru aktów prawnych:

  • LEGALIS - wyszukiwarka udostępniona przez C.H BECK na podstawie podpisanej umowy z KRIA
  • NORMY - zbiór Polskich Norm udostępnionych przez PKN na podstawie umowy podpisanej z KRIA

Logowanie dla obu pozycji następuje poprzez system extranet.

Zamieszczamy też pod linkiem Komisja Prawa Inwestycyjnego - zbiór wszystkich newsletterów legislacyjnych ArchiLegis.1. Instrukcje LEGALIS
Instrukcje i materiały pomocnicze
- 5 kroków na start https://www.youtube.com/watch?v=K6zTROKADh8
- Wyszukiwanie informacji w Systemie Legalis https://www.youtube.com/watch?v=YIYuurgs9oU
- pozostałe filmy instruktażowe https://legalis.pl/pomoc/filmy-i-instrukcje/ArchiLegis – newsletter legislacyjny

Newsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl

 


 

 


 

RulON – oficjalny e-biuletyn IARP