Komenda Główna PSP – drzwi na drogę ewakuacyjną (30 listopada 2010 r.)