Dane do boxa: WENTYLACJA POŻAROWA
Dane do boxa - prowadzący: mgr inż. Wojciech Łochnicki
Dane do boxa - data: 2020
Prowadzący:

mgr inż. Wojciech Łochnickprojektant systemów zabezpieczania
dróg ewakuacyjnych

mgr inż. arch. Mariusz Sobczak, czynny architekt, specjalista
w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej obiektów

Marzec 2020

Wykład:

Co architekt powinien wiedzieć o wentylacji pożarowej?

Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów, którzy biorą udział w procesie projektowania
i doboru urządzeń przeciwpożarowych. Szkolenie ma na celu wskazanie podstawowego zakresu wiedzy, jaką powinien dysponować projektant/architekt, aby urządzenie przeciwpożarowe było optymalnie dobrane do założeń funkcjonalno-użytkowych budynku. Zakres wiedzy obejmuje również sprawy związane z koordynacją międzybranżową urządzeń przeciwpożarowych,
w tym koordynacją na linii rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych–projektant.

W webinarium wzięło udział łącznie 411 osób.
W jednym czasie zalogowanych było maksymalnie 343 osób.
Średni czas uczestnictwa to 1h 24 minuty – co oznacza, że większość osób uznała webinarium za interesujące.
Padły pytania o kolejne szkolenia i podziękowania.

Materiały do pobrania:

 

Nagranie ze szkolenia