Dane do boxa: Projektowanie uniwersalne
Dane do boxa - prowadzący: LAB60+
Dane do boxa - data: 28.12.2020

"Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy Architekta"

Materiały do pobrania

 

O SZKOLENIU

Projektowanie bez barier kojarzone jest z kształtowaniem przestrzeni pod kątem wymagań osób z niepełnosprawnościami, szczególnie z niepełnosprawnością ruchową. Jako projektanci często w mniejszym stopniu świadomi jesteśmy potrzeb osób z innymi dysfunkcjami – sensorycznymi czy poznawczymi. Na przeszkody napotykają również użytkownicy znajdujący się w różnych sytuacjach życiowych – kobiety ciężarne i rodzice z małymi dziećmi, osoby które mają przejściowe urazy, obarczone dużym ciężarem, czy coraz większa grupa osób starszych.

Podczas szkolenia omówione zostaną podstawowe wytyczne związane z „racjonalnym dostosowaniem” wynikające z Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Omówiona zostanie koncepcja uniwersalnego projektowania, jako filozofii kształtowania przestrzeni w sposób umożliwiający jej użytkowanie w możliwie szerokim zakresie – oraz płynące z tego korzyści społeczne. Dowiemy się również jak dążyć do rozszerzenia grupy użytkowników i w jakim stopniu mamy szansę spełnić oczekiwania i potrzeby wszystkich, których funkcjonowanie jest w jakimś aspekcie ograniczone.

Naszymi prelegentami będą:
dr inż. arch. Iwona Benek – wiceprezeska w Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+), architekt, adiunktka w Katedrze Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Ekspertka w dziedzinie projektowania uniwersalnego, certyfikowany koordynator dostępności. Specjalizuje się w projektowaniu na rzecz architektury przyjaznej seniorom. Prowadzi badania dotyczące kształtowania środowiska terapeutycznego dla osób starszych z wykorzystaniem współczesnych technologii we współpracy z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej, Wydziałem Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.
Autorka i współautorka ponad 50 publikacji naukowych poświęconych tematyce senioralnej i zagadnieniom związanym z projektowaniem uniwersalnym. Działalność naukowo-techniczna związana z projektowaniem architektonicznym dotyczących form opieki długoterminowej dla seniorów, działalność oświatowa oraz szkoleniowa i promocyjna związana z uwzględnieniem potrzeb osób starszych w trakcie planowania i implementacji polityki przestrzennej.
Członkini w organizacjach: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, oddział Górnośląski, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, oddział Górnośląski oraz Zespół ds. Polityki Senioralnej Metropolia GZM.

Dr inż. arch. Agnieszka Labus - inicjatorka powołania do życia Fundacji “Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+)”. Jest architektką, urbanistką, adiunktką w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2017 do 2019 roku pełniła także funkcję Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii na Politechnice Śląskiej. Jako pierwsza w Polsce podjęła dyskurs naukowy dotyczący koncepcji odnowy miast europejskich w XXI wieku jako miejsca przyjaznego ludziom starszym, co posłużyło do opracowania zagadnień przestrzennych w pierwszym w Polsce dokumencie strategicznym dla regionu małopolskiego. Jest absolwentką największego rządowego programu wspierania innowacyjności w nauce TOP 500 Innovators. Odbyła liczne zagraniczne staże naukowe i szkoleniowe na najlepszych światowych uniwersytetach: Uniwersytecie Berkeley w Stanach Zjednoczonych, Uniwersytecie Westminster w Wielkiej Brytanii, Uniwersytecie w Edynburgu i na Uniwersytecie w Madrycie w Hiszpanii. Aktywnie uczestniczy także w konferencjach i seminariach, prowadzi wykłady i warsztaty dla beneficjentów ośrodków lokalnych i regionalnych w: Polsce, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Serbii, Estonii oraz Australii. Dr Agnieszka Labus, jest cenioną i nagradzaną ekspertką, nie tylko w Polsce, ale także poza granicami. Za swój dorobek została nagrodzona przez liczne gremia, m.in. laureatka Nagrody Naukowej Polityki (2014), laureatka programu “Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2015), laureatka stypendium dla wybitnych młodych naukowców (2013-2016), laureatka Nagrody O 2018 przyznawanej przez Polski Portal Kultury O.pl za powołanie do życia Fundacji Laboratorium Architektury 60+. Jej działalność przypomina misję na rzecz potrzeb stale rosnącego liczebnie pokolenia ludzi starszych