Dane do boxa: Ochrona p-poż budynków.
Dane do boxa - prowadzący: Paweł Królikowski
Dane do boxa - data: 2021

TEMAT:

Ochrona przeciwpożarowa budynków.
Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych. Część I i II

  

PROWADZĄCY:

Paweł Królikowski – Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP), absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w latach 2009-2016 zastępca naczelnika wydziału kontrolno-rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych organizowanych przez SITP, autor publikacji w kwartalniku "Ochrona przeciwpożarowa".

 

ZAGADNIENIA:

Część I

 1. „Warunki techniczne” Dział I - Przepisy ogólne
 • Definicje kondygnacji i kondygnacji podziemnej
 • Wysokość budynku
 1. „Warunki techniczne” Dział III – Budynki i pomieszczenia
 • Schody stałe
 1. „Warunki techniczne” Dział IV – Wyposażenie techniczne budynków
 • Instalacje gazowe
 • Instalacje elektryczne
 1. „Warunki techniczne” Dział VI - Bezpieczeństwo pożarowe:
 • Zasady ogólne
 • Klasa odporności pożarowej
 • Klasa odporności ogniowej
 • Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe
 • Warunki ewakuacji

Część II

 1. „Warunki techniczne” Dział VI - Bezpieczeństwo pożarowe (ciąg dalszy):
 • Wymagania przeciwpożarowe dla instalacji wentylacji mechanicznej i oddymiającej
 • Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
 • Wymagania przeciwpożarowe dla garaży
 1. Wymagania „warunków techniczno-budowlanych” w odniesieniu do budynków, w których stwierdzono stan zagrożenia ludzi
 2. Ekspertyzy techniczne stanu ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych
 3. Uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej
 4. Urządzenia przeciwpożarowe – definicje i podstawowe wymagania