Dane do boxa: Nowelizacja PB i nowy ład
Dane do boxa - prowadzący: Joanna Sebzda-Załuska
Dane do boxa - data: 21.10.2021

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP wraz z Dolnośląską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza na szkolenie:

Nowelizacja Prawa budowlanego oraz regulacje wynikające z wdrożenia Polskiego Ładu - omówienie kluczowych  - z punktu widzenia projektantów -  zmian.

Podczas szkolenia zostaną omówione zasadnicze zmiany zmierzające do uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjnego wynikające z nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz wdrożenia Polskiego Ładu.