Zespół Ochrony Zabytków

Zadania: 

1. Merytoryczne wsparcie dla architektów

  • pracujących przy obiektach objętych ochroną konserwatorską
  • wykonujących projekty objęte ochroną konserwatorską
  • projektujących współczesną architekturę w sąsiedztwie obiektów zabytkowych


2. Opinie w zakresie podstaw prawnych i merytorycznych działań, dotyczących substancji zabytkowej

3. Współpraca Izby Architektów z instytucjami i organizacjami małopolskimi w celu wypracowania racjonalnych i skutecznych sposobów ochrony zabytków, stanowiących przedmiot inwestycji

4. Standaryzacja dokumentacji projektowej dla potrzeb pozwolenia konserwatorskiego


Skład Zespołu:

Grzegorz Lechowicz – koordynator, Maria Janik – wspierający, Witold Zieliński – wspierający, Marek Tarko, Piotr Chuchacz, Dorota Verey, Maciej Nitka, Zbigniew Wikłacz, Piotr Gajewski, Maciej Bartos, Małgorzata Włodarczyk, Tadeusz Półchłopek


Opinie: