SYSTEM INFORMACJI GODZINOWEJ ARCHITEKTÓW (SIGA-1.0)

System Informacji Godzinowej Architektów jest narzędziem służącym wyliczeniu niezbędnej minimalnej ilości godzin potrzebnej do wykonania należytej jakości projektu architektonicznego obiektu w całym zakresie wymaganym dla usług projektowych wykonywanych w ramach zamówień publicznych.

System SIGA-1.0 został opracowany na podstawie analogicznych programów jakie powstały i są stosowane w innych krajach Unii Europejskiej. Wersja SIGA-1.0 jest wersją testową mającą na celu potwierdzenie i sprawdzenia założeń w warunkach polskiego rynku usług architektonicznych.

https://www.warsztatarchitekta.pl/scripts/siga.html

 

REGULAMIN HONORARIUM ARCHITEKTA OBIEKTY I ZESPOŁY ZABUDOWY

Regulamin należy rozpatrywać wraz ze Standardami Wykonywania Zawodu i Zakresem Usług Architekta przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów w dniu 13 stycznia 2006.
Link: http://www.warsztatarchitekta.pl/images/vademecum/kalkulatory/regulamin_honorarium_architekta-opracowanie_krajowej_rady_ia_2002.pdf

 

REGULAMIN HONORARIUM ARCHITEKTA

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Regulaminu honorarium Architekta podjętej w Warszawie, w dniu 24 listopada 2002 roku.
Uwaga: Należy rozpatrywać w kontekście stanowiska Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 19.12.2002r.
Link: http://www.warsztatarchitekta.pl/images/vademecum/kalkulatory/regulamin_honorariow_architekta_2006.pdf

 

REGULAMIN STOSOWANIA TABEL OKREŚLAJĄCYCH WYSOKOŚĆ HONORARIUM ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ARCHITEKTÓW ORAZ ZA UDZIELENIE LICENCJI NA KORZYSTANIE Z UTWORÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO

Załącznik nr 2 do Uchwały nr18 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Regulaminu honorarium Architekta podjętej w Warszawie, w dniu 24 listopada 2002 roku
Link: http://www.warsztatarchitekta.pl/images/vademecum/kalkulatory/regulamin_stosowania_tabel_okreslajacych_wyskokosc_honorarium-opracowanie_krajowej_rady_ia.pdf

 

KALKULATOR

Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją w trybie online, która została zaprezentowane przez Kolegów z Czeskiej Izby Architektów (Ceska Komora Architektu) na konferencji w Ustroniu w kwietniu 2016 r. Kalkulator pozwala na określenie nakładu czasowego („roboczogodzin”) potrzebnego na wykonanie zlecenia, w zależności od typu obiektu, skomplikowania i zakresu zadania projektowego. Ostateczna wycena oparta jest na indywidualnej stawce godzinowej
Link: https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/kalkulacky

Poniżej krótka instrukcja obsługi:
Po wejściu na stronę przez Google Chrome, pojawia się „chmurka” z propozycją tłumaczenia. Chwilę po potwierdzeniu strona przejdzie na język polski.
Pierwszy z trzech, to kalkulator nakładów czasowych dla różnych typów obiektów - po dokonaniu wyboru i wykonaniu kolejnych kroków, otrzymujemy wynik w postaci ilości godzin potrzebnych na wykonanie pełnobranżowego projektu.
Następnie do otrzymanego wyniku należy podłożyć stawkę godzinową, jaką stosujemy w biurze aby otrzymać wynik w postaci ceny projektu.