We współpracy architekta z klientem bardzo ważne jest umiejętne zapisanie umowy tak, aby uniknąć niedopowiedzeń i nieporozumień na etapie pracy nad projektem.

Umowa o architektoniczne prace projektowe jest umową o zobowiązaniach wzajemnych, zatem przedmiot umowy jest pojęciem szerokim i nie odnosi się tylko do zakresu prac, terminu czy wynagrodzenia za wykonane prace.


Poniżej przedstawiamy przykłady umów stosowanych przy wykonywania zawodu architekta.

Wzór umowy Klient - Architekt

 

Kolejne wzory umów są w trakcie przygotowań.