Ramowy projekt umowy na prace projektowe jest zestawieniem propozycji zapisów umownych, wraz z objaśnieniami w formie przypisów (didaskaliów). W przypisach znajdują się zarówno definicje użytych pojęć jak i informacje o podstawach prawnych proponowanych zapisów umownych, a także inne ważne informacje mające kluczowe znaczenie dla pracy architekta.

Informujemy z satysfakcją, że Ramowy projekt umowy na prace projektowe został przekazany przez Krajową Radę Izby Architektów RP do Urzędu Zamówień Publicznych jako materiał służący wypracowaniu zapisów umownych czerpiących z dobrych praktyk.

Pragniemy zaznaczyć, że prezentowane opracowanie jest częścią większej całości obejmującej także:

  • Certyfikację postępowań konkursowych
  • Kalkulator wycen prac projektowych.

Opisy szczegółowe i prezentowany materiał znajdziecie pod załączonym linkiem:

https://www.mpoia.pl/index.php/dzialalnosc/wwz/1079-ramowy-projekt-umowy-na-prace-projektowe